4 cách thường thấy nhất để đối phó với thủ môn bao gồm:
- Shift + ↑, ← (hoặc →).
- D+S
- Đè Shift + (chéo xuống phải 2 lần)
- Sút cầu âu: QD, QA, CA.
Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về điều đó qua clip sau:

Theo xemgame.com