Trích dẫn Gửi bởi Thiên Ma
Không biết Kp+HT+DD đã có 20% công với giảm 20% sát thương như update ghi không
T thử rồi vẫn là 10% tỉ lệ tấn công thêm 1 lần