Trích dẫn Gửi bởi Pin
nhìn avatar ad mình tưởng tượng ra giống...
giống gì nào