Ngày sinh: 17/11/1992
Cân nặng: 49
Địa chỉ: TP. Hà Nội
Tên nhân vật: Song Khu
Sever: S6-Hư Trúc
Giới thiệu bản thân: Muội là Hương các huynh đệ nào yêu quý muội thì bình chọn cho muội nhé !
Link bình chọn: http://kiemhiep.com.vn/miss/0-74/miss-kiem-hiep/Vu-Thi-Lan-Huong.htm
Hình ảnh:


VTC Mobile.