Ngày sinh: 14/03/1987
Cân nặng: 54
Địa chỉ: Bình Định
Tên nhân vật: EmKhôngYêu
Sever: S14-Hoàng Dược Sư
Giới thiệu bản thân: Hiền hoà dễ thương .hoà đồng .
Link bình chọn: http://kiemhiep.com.vn/miss/0-77/miss-kiem-hiep/Dang-Thi-Kim-Lien.htm
Hình ảnh:

VTC Mobile.