Ngày sinh: 17/11/1991
Cân nặng: 48
Địa chỉ: TP. HCM
Tên nhân vật: Nhược Vy
Sever: S13-Vương Trùng Dương
Giới thiệu bản thân: 1 ng vui vẻ, nói nhiều nhưng cũng rất khó tính
Link bình chọn: http://kiemhiep.com.vn/miss/0-50/miss-kiem-hiep/Vu-Thi-Thu-Hang.htm
Hình ảnh:
VTC Mobile.