Ngày sinh: 02/02/1987
Cân nặng: 40
Địa chỉ: Đà Nẵng
Tên nhân vật: MỹTrinh
Sever: S9-Nhậm Doanh Doanh
Giới thiệu bản thân: hòa đồng, vui vẻ
Link bình chọn: http://kiemhiep.com.vn/miss/0-39/miss-kiem-hiep/Nguyen-Thi-My-Trinh.htm
Hình ảnh:VTC Mobile.