Ngày sinh: 13/12/1993
Cân nặng: 0
Địa chỉ: TP. Hà Nội
Tên nhân vật: Tuệ Nhi
Sever: S15-Âu Dương Phong
Giới thiệu bản thân: mình là My sâu đo...mọi người bình chọn cho mình nhé..hihi
Link bình chọn:http://kiemhiep.com.vn/miss/0-32/miss-kiem-hiep/Vu-Huyen-My.htm
Hình ảnh:VTC Mobile.