Ngày sinh: 20/08/1991
Cân nặng: 50
Địa chỉ: Lâm Đồng
Tên nhân vật: Sầu Vô Lệ
Sever: S11-Triệu Mẫn
Giới thiệu bản thân: Dzạ tuy tại hạ xấu nhưng đủ kết cấu Mong các vị bằng hữu tiền bối tỉ tỉ mụi mụi đại ca đại thẩm vv...hãy vote cho tại hạ.tại hạ xin đa tạ @@

Link bình chọn:http://kiemhiep.com.vn/miss/0-30/miss-kiem-hiep/Vu-Thi-Quy-Ngan.htm

Hình ảnh:

VTC Mobile,