Ngày sinh: 07/12/1990
Cân nặng: 0
Địa chỉ: TP. Hà Nội
Tên nhân vật: TieuYeuNu
Sever: S8-Vương Ngữ Yên
Giới thiệu bản thân: Sở thích nghe nhạc và chơi Kiếm Hiệp
Link bình chọn: http://kiemhiep.com.vn/miss/0-27/miss-kiem-hiep/Le-Thi-Hoa.htm

Hình ảnh:


VTC Mobile.