Ngày sinh: 23/04/1995
SBD 21
Địa chỉ: TP. HCM
Tên nhân vật: ™√ô Tình™
Sever: S11-Triệu Mẫn
Giới thiệu bản thân: Hì chào mọi người mình tên tiên hân hạnh làm quen với mọi người
Link bình chọn: http://kiemhiep.com.vn/miss/0-21/miss-kiem-hiep/Dao-Tien.htm

Hình ảnh:
VTC Mobile.