Bên cạnh sự kiện dự đoán Tỉ số các trận đấu Quân đoàn chiến để nhận thưởng ngay 100 KNB, Tiểu Vân sẽ tổ chức thêm sự kiện "Thiên Hạ Đệ Nhất Trảm"

Đối tượng: Tất cả các đối tượng thuộc 12 server

Cách thức:
- Những ai đạt liên trảm cao nhất tại server của mình đều có thể tham gia.
- Chụp hình ảnh bao gồm:
+ Danh sách của 2 bên Ngô Thục trong 1 tấm hình.

+ Tắt danh sách của 2 bên Ngô Thục để nhìn rõ chỉ số có được của bản thân: số liên trảm cao nhất, hiện tại, số trận thua, số trận đã tham gia, lượng KNB (Lễ Kim) cho hồi máu đã ở mức nào, số bạc tiêu tốn cho 1 lần hồi sinh ở mức nào.

+ Danh hiệu Trảm Vương xuất hiện sau khi kết thúc XBC.

Thống kê:
- So sánh tại mỗi server để có được số lượng liên trảm cao nhất.
- Đồng số liên trảm sẽ tính ưu tiên theo các thứ tự sau:
+ Số trận tham gia ít nhất
+ Số trận bị thua ít nhất
+ Tổng điểm tham gia cao nhất
+ Level nhân vật

Giải thưởng:
Tổng số liên trảm cao nhất là bao nhiêu sẽ tặng cho toàn bộ server của người có liên trảm cao nhất bấy nhiêu KNB. Thí dụ liên trảm đạt 50 cao nhất khi so với các server khác thì toàn bộ người chơi tại server của người đạt liên trảm này sẽ được tặng 50KNB.