Trích dẫn Gửi bởi Su30mk2
Admin xem hộ tôi cái. Sự kiện 20/11 tặng 100%thẻ nạp tui nạp thẻ viettel 100k số seri 41521111762. Mã thẻ nạp 1421272459499. Cho tài khoản thánh tướng sever s6a tài khoản DuongVanLy. Vậy mà không được khuyến mãi gì cả. Admin kiểm tra giúp. Acc Su30mk2
Thứ nhất bạn báo quá xa ngày sự kiện, lần sau vui lòng báo sớm dùm Vân.
Thứ hai check thống bạn đã nhận đủ 250 lễ kim rồi nhé