Trích dẫn Gửi bởi songa1910
Admin xấu vãi
cám ơn bạn, xấu hay đẹp có ảnh hưởng gì đến bạn không nhỉ