hôm trước thì pet của em có 149 đ hồn khí, còn thiếu có 2 đ hồn khí nữa thì pet lên cấp, nhưng sau thời gian bị lock nick thì hồn khí pet của em lại trở về 0, cái này là do lag hay bị lỗi đây mấy mod và adm, giúp e nhanh vs (