Xin chào,
Tôi chơi nick Forever1, sever nhân đế, cách đây khoảng 2 tuần đã được 113 skill, hiện tại mỗi ngày train full được khoảng 10%, 3 hôm trước tôi được 1 skill nữa và đã cộng vào skill thương, vậy phải là 114 skill nhưng hôm nay (30/11/2013) tôi kiểm tra lại vẫn chỉ có 113 skill và 34%, vậy là 10 ngày train tự dưng bốc hơi mất, đề nghị admin kiểm tra và giải quyết cho tôi. Thân