Trích dẫn Gửi bởi duong
haizzz T_T
sao thở dài vậy người đẹp :P