Kiếm Khách công phá làng game Việt mạnh hơn cả bão cấp 3 trong ngày Closed Beta , byClick để tiếp tục...