3Q 360Mobi: VNG khởi động giải đấu 360Mobi Sunday, by Hàn Thiên Hải

Nhà phát hành VNG vừa công bố chuỗi giải đấu dành riêng cho cộng đồng 3Q 360Mobi, gồm: 360Mobi Sunday, 360Mobi Ladies và 360Mobi Pro League.

Click để tiếp tục...