Ngôi Sao Thời Trang: Điệu Buồn lên kệ trong tháng 9, by Hàn Thiên Hải

Điệu Buồn, phiên bản nâng cấp của bộ trang phục Hồn Khúc, sẽ có mặt trong Ngôi Sao Thời Trang vào tháng Chín tới.

Click để tiếp tục...