Danh sách các huy chương trong Pokemon Go, by Hàn Thiên Hải

Trong game mobile Pokemon Go, Niantic thiết kế hệ thống thành tựu với tên gọi là huy chương. Mỗi thành tựu được chia thành ba bậc, tương ứng với huy chương đồng, huy chương bạc và huy chương vàng.

Click để tiếp tục...