Gamota công bố phát hành Ỷ Thiên Đồ Long Ký 3D Mobile, by Hàn Thiên Hải

Gamota vừa ra thông báo xác nhận sẽ phát hành game mobile Ỷ Thiên Đồ Long Ký 3D Mobile của Perfect World tại thị trường Việt Nam.

Click để tiếp tục...