Asiasoft phát hành Disney Magic Kingdoms tại Đông Nam Á, by Hàn Thiên Hải

Asiasoft vừa ra thông báo xác nhận công ty này là nhà phát hành độc quyền của game mobile Disney Magic Kingdoms tại khu vực Đông Nam Á.

Click để tiếp tục...