TOUCH Mobile khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' , byClick để tiếp tục...