Đại Mạc Phong Vân tặng 999 code Open Beta, chính thức khai mở server , byClick để tiếp tục...