Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn nhận trang phục Khúc Anh Đào, by Hàn Thiên Hải

Hướng dẫn chi tiết cách tham gia sự kiện "Xong ủy thác, tặng chúc phúc" để nhận trang phục mới Khúc Anh Đào mới có mặt trong Ngôi Sao Thời Trang vào sáng nay.

Click để tiếp tục...