Tựa game PC iGun - kế thừa tinh hoa từ ‘chiến thuật đối kháng’ , byClick để tiếp tục...