Game thủ khai tông lập phái, truyền thụ võ công trong game mobile , byClick để tiếp tục...