Infographic: Lịch sử phát triển của Pokemon Go, by Hàn Thiên Hải

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử phát triển của Pokemon Go, game mobile đang gây sốt trên toàn cầu với lượng truy cập hàng ngày vượt qua cả Twitter.

Click để tiếp tục...