Ngôi Sao Thời Trang: Thành Ánh Trăng ra mắt vào 3/8, by Hàn Thiên Hải

Chặng 8 Thành Ánh Trăng sẽ có mặt trong game mobile Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi vào ngày 03/08/2016 tới đây.

Click để tiếp tục...