3Q 360Mobi: Bản đồ 5v5 Tam Quốc Vô Song ra mắt, by Hàn Thiên Hải

Bản đồ mới 5v5 Tam Quốc Vô Song cùng hai tướng mới Trương Liêu và Từ Hoảng đã có mặt trong bản cập nhật tháng Tám của 3Q 360Mobi mới ra mắt vào sáng nay (01/08/2016).

Click để tiếp tục...