Mở máy chủ 118, Thần Kiếm 3D tặng GiftCode trị giá 2 triệu , byClick để tiếp tục...