SohaGame sẽ phát hành game bắn súng tọa độ trên PC vào tháng 08/2016 , byClick để tiếp tục...