Đại Chiến Thất Vũ Hải chính thức ra mắt, tặng VIPCode 3 triệu đồng , byClick để tiếp tục...