Ra mắt máy chủ Lôi Thần, Phong Ma gửi tặng Vipcode đến người chơi , byClick để tiếp tục...