Phong Vân 3D cấm người chơi có “tình cảm đa cấp” trong game , byClick để tiếp tục...