Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Zapdos, by Hàn Thiên Hải

Zapdos là Pokemon huyền thoại trong Pokemon Go. Người ta nói Zapdos xuất hiện từ những đám mây khi trời sụp tối và sấm sét xé toạc mây tích giáng xuống mặt đất, kéo theo đó là một cơn bão khổng lồ. Zapdos khi bay tạo ra âm thanh rì rầm và tiếng nổ răng rắc, lách tách của dòng điện.

Click để tiếp tục...