Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Mewtwo, by Hàn Thiên Hải

Mewtwo là một Pokemon rất nguy hiểm. Đôi mắt sắc lạnh, phát sáng của Mewtwo làm cho đối thủ của nó phải sợ hãi. Khả năng chiến đấu của nó đã được nâng lên mức tối thượng, nó chỉ nghĩ đến việc đánh bại đối phương.

Click để tiếp tục...