Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Ekans, by Hàn Thiên Hải

Lúc mới nở, Ekans lúc nhỏ không hề có độc, tuy nhiên bị chúng cắn cũng khá là đau. Sau nhiều lần lột xác Pokemon rắn này lớn lên và trở nên độc hại.

Click để tiếp tục...