Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Fearow, by Hàn Thiên Hải

Với đôi cánh to bản, Fearow có thể bay cả ngày trời mà không biết mệt. Trong chiến đấu, Pokemon mỏ **** này phóng vút lên cao, rồi lao bổ xuống dùng chiếc mỏ dài ngoằng của mình để tấn công.

Click để tiếp tục...