Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Spearow, by Hàn Thiên Hải

Khá là đểnh đoảng trong khoản bay nhưng Spearow vẫn có thể tự bảo vệ cho tổ của mình khi gặp nguy. Tuy nhiên, để bay được thì chú **** non này phải nỗ lực vỗ cánh rất nhiều. Bay thì khó khăn, chứ la hét thì Spearow có thể nói là số một.

Click để tiếp tục...