Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Raticate, by Hàn Thiên Hải

Raticate có thể bơi được nhờ hai chi sau có màng. Hai bên râu đóng vai trò giữ thăng bằng khi di chuyển. Lúc giáp mặt với kẻ thù, Raticate đứng vững trên hai chi sau, khè và nghiến mạnh đôi nanh lớn nhọn để dọa đối phương.

Click để tiếp tục...