Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Pidgeot, by Hàn Thiên Hải

Pidgeot là cấp tiến hóa cuối cùng của Pidgeotto. Sở hữu đôi cánh to khỏe, chỉ vài lần vỗ, Pokemon này cũng đủ tạo nên những cơn gió lớn. Pidgeot thường dang rộng đôi cánh để đe dọa đối thủ.

Click để tiếp tục...