Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Pidgeotto, by Hàn Thiên Hải

Với thị giác cú vọ, Pidgeotto dễ dàng xác định được những con mồi ưa thích là Exeggcute, Magikarp và Caterpie khi đang bay. Tóm được mồi, nhờ sức bay bền bỉ và bộ vuốt chắc khỏe, Pokemon này gắp và tha nạn nhân về tổ cách đó hằng dặm.

Click để tiếp tục...