Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Pidgey, by Hàn Thiên Hải

Pidgey sở hữu bản năng định vị hết sức nhạy bén, vì vậy người ta thường huấn luyện Pokemon này trong việc dẫn đường. Dù tổ có bị dời tới bất kỳ đâu, kể cả những nơi lạ lẫm, Pidgey vẫn có thể xác định chuẩn xác địa điểm của tổ mình

Click để tiếp tục...