Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Aerodactyl, by Hàn Thiên Hải

Aerodactyl là loài hung tàn, bá chủ bầu trời thời tiền sử với những tiếng kêu rít tai. Các nhà khoa học hồi sinh chúng từ những mẫu ADN hóa thạch trong hổ phách.

Click để tiếp tục...