Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Dratini, by Hàn Thiên Hải

Theo nghiên cứu, Dratini luôn tràn đầy sinh lực, Pokemon này phát triển lớn dần mỗi ngày. Mỗi lần lớp da cũ quá nhỏ so với cơ thể, Dratini thường ẩn mình dưới những thác nước lớn để lột da.

Click để tiếp tục...