Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Beedrill, by Hàn Thiên Hải

Beedrill nổi tiếng với lối đánh tấn chớp nhoáng bằng ba mũi chích từ hai chi trước và chóp đuôi. Mọi đòn chích của Pokemon này đều để lại chất kịch độc.

Click để tiếp tục...