Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Butterfree, by Hàn Thiên Hải

Pokemon bướm này có đôi cánh phủ dày lớp phấn độc chống nước. Trong chiến đấu, vỗ mạnh đôi cánh giải phóng hàng tá phấn độc cũng là một trong những chiến thuật của Butterfree.

Click để tiếp tục...