Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Metapod, by Hàn Thiên Hải

Bên trong lớp vỏ kén cứng như thép nguội, các tế bào của Metapod liên tục phát triển, để có thể tiến hóa sớm nhất có thể, tránh những rủi ro không đáng có.

Click để tiếp tục...